img13

לפרטים נוספים

2 חדרים 52 מ"ר

View more
דירה ברחוב מרכז העיר , ירושלים 2,534,220 ₪
img13

לפרטים נוספים

7 חדרים 440 מ"ר

View more
פנטהואז ברחוב ממילא , ירושלים 22,000,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

6 חדרים 210 מ"ר

View more
פנטהואז ברחוב מרכז העיר , ירושלים 10,500,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

6 חדרים 216 מ"ר

View more
פנטהואז ברחוב דרך בית לחם , ירושלים 13,500,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

2 חדרים 50 מ"ר

View more
דירה ברחוב לינקולן , ירושלים 4,650 ₪
img13

לפרטים נוספים

4 חדרים 104 מ"ר

View more
דירה ברחוב מרכז העיר , ירושלים 4,450,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

5 חדרים 150 מ"ר

View more
דופלקס ברחוב סמאטס , ירושלים 5,400,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

5 חדרים 200 מ"ר

View more
דירה ברחוב אליהו שמעא , ירושלים 12,975,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

2 חדרים 55 מ"ר

View more
דירה ברחוב מרכז העיר , ירושלים 2,550,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

4 חדרים 110 מ"ר

View more
דירה ברחוב המושבה הגרמנית , ירושלים 4,200,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

3 חדרים 69 מ"ר

View more
דירה ברחוב הנביאים , ירושלים 2,650,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

3 חדרים 70 מ"ר

View more
דירה ברחוב טלביה , ירושלים 2,700,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

4 חדרים 120 מ"ר

View more
דירה ברחוב המושבה הגרמנית , ירושלים 4,840,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

5 חדרים 200 מ"ר

View more
דירה ברחוב טלביה , ירושלים 9,900,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

3 חדרים 50 מ"ר

View more
דירה ברחוב סן מרטין , ירושלים 1,530,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

3 חדרים 65 מ"ר

View more
דירה ברחוב מעגלי יבנה , ירושלים 2,150,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

7 חדרים 330 מ"ר

View more
דופלקס פנטהאוז ברחוב דיסקין , ירושלים 29,900,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

5 חדרים 144 מ"ר

View more
דירת גן ברחוב אלחריזי , ירושלים 4,500,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

5 חדרים 126 מ"ר

View more
דירה ברחוב השופט חיים כהן , ירושלים 3,340,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

5 חדרים 110 מ"ר

View more
דירת גן ברחוב הרצוג , ירושלים 3,500,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

4 חדרים 96 מ"ר

View more
דירה ברחוב שמעוני , ירושלים 2,450,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

10 חדרים 580 מ"ר

View more
בית פרטי ברחוב שערי חסד , ירושלים 42,000,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

5 חדרים 143 מ"ר

View more
דופלקס פנטהאוז ברחוב בקעה , ירושלים 4,500,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

4 חדרים 80 מ"ר

View more
דירה ברחוב מרכז העיר , ירושלים 2,750,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

4 חדרים 130 מ"ר

View more
דירה ברחוב מטודלה , ירושלים 4,650,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

5 חדרים 122 מ"ר

View more
דירה ברחוב הנביאים , ירושלים 4,300,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

4 חדרים 100 מ"ר

View more
דירה ברחוב צרויה , ירושלים 8,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

2 חדרים 52 מ"ר

View more
דירה ברחוב מרכז העיר , ירושלים 2,387,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

6 חדרים 420 מ"ר

View more
פנטהואז ברחוב מרכז העיר , ירושלים 40,000,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

2 חדרים 55 מ"ר

View more
דופלקס ברחוב עלמא , ירושלים 1,950,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

3 חדרים 79 מ"ר

View more
דירה ברחוב המושבה הגרמנית , ירושלים 2,650,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

2 חדרים 52 מ"ר

View more
דירה ברחוב מרכז העיר , ירושלים 2,300,220 ₪
img13

לפרטים נוספים

4 חדרים 84 מ"ר

View more
דירה ברחוב בית"ר , ירושלים 2,420,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

4 חדרים 82 מ"ר

View more
דירה ברחוב ישראל אלדד , ירושלים 2,650,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

2 חדרים 62 מ"ר

View more
דירה ברחוב הלל , ירושלים 2,290,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

8 חדרים 245 מ"ר

View more
דופלקס פנטהאוז ברחוב המושבה הגרמנית , ירושלים 11,500,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

4 חדרים 170 מ"ר

View more
פנטהואז ברחוב בקעה , ירושלים 4,400,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

6 חדרים 161 מ"ר

View more
דופלקס פנטהאוז ברחוב בקעה , ירושלים 4,800,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

4 חדרים 75 מ"ר

View more
דירה ברחוב מרכז העיר , ירושלים 3,150,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

4 חדרים 102 מ"ר

View more
דירה ברחוב רחביה , ירושלים 4,200,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

3 חדרים 85 מ"ר

View more
דירה ברחוב מרכז העיר , ירושלים 3,681,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

3 חדרים 87 מ"ר

View more
דירת גן ברחוב המושבה הגרמנית , ירושלים 3,413,000 ₪
img13

לפרטים נוספים

1 חדרים 40 מ"ר

View more
סטודיו ברחוב אוסישקין , ירושלים 3,900 ₪
img13

לפרטים נוספים

3 חדרים 60 מ"ר

View more
דירה ברחוב שח"ל , ירושלים 4,300 ₪